Fundacja Wielkie Serce

Organizacja
Dołączyła: 28.08.2017 | ID: 1057
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji. 

Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY. 

W szczególności chcemy wspierać rodzinę poprzez:

  • indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika;
  • pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia;
  • pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych;
  • propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego;
  • propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny;
  • reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. ?skrzynki korczakowskiej?;
  • organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży,
  • organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym.

Fundacja Wielkie Serce niesie pomoc  dzieciom, wychowującym się w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowym, oraz rodzinnych domach dziecka.  Uważamy, że miejsce dziecka jest w rodzinie, jeżeli nie może to być - z różnych powodów rodzina biologiczna, to dla dobrego wszechstronnego rozwoju dzieci powinno być umieszczane w innych rodzinach zastępczych, które dadzą im akceptację, miłość i stabilizację.

Nasi podopieczni to  dzieci, które tak samo jak dzieci z domów dziecka mają trudny start, oraz wiele traumatycznych przeżyć za sobą. Chcemy, aby nie stracili wiary w drugiego człowieka. Środki, które rodzice zastępczy otrzymują na częściowe pokrycie kosztów dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej są niewystarczające na dodatkowe atrakcje, w związku z tym prosimy o umożliwienie wejścia do Parku na preferencyjnych warunkach rodzinom zastępczym, będącym podopiecznymi fundacji. Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych - przeważnie wielodzietnych (3-8 dzieci), nieczęsto mogą korzystać z drogich dodatkowych atrakcji, ponieważ wiąże się to z wysokimi kosztami obciążającymi rodzinę. Rodzice zastępczy to ludzie o wielkim sercu, którzy są otwarci i empatyczni, bardzo dbający o dzieci. Jednak nadrabianie zaległości edukacyjnych, społecznych oraz zdrowotnych pochłania znaczną część budżetu rodzinnego. W każdej z rodzin, które są pod opieką fundacji znajduje się przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne, wymagające dodatkowej terapii bądź rehabilitacji, co dodatkowo obciąża rodzinę.

Nazwa
Fundacja Wielkie Serce
Miasto
Krosno
Kod pocztowy
38-400
Ulica
Kopalniana 2
Telefon
696042270

NIP
6842645700
REGON
366805510
KRS
0000668474

Strona www
http://www.fundacjawielkieserce.org
Strona fanpage
https://www.facebook.com/fwielkieserce/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
--> --> -->