Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

Organizacja
Dołączyła: 16.03.2018 | ID: 1259
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka.

Najważniejszym polem działania jest terenowa praca socjalna, czyli streetworking. Prowadzona jest w środowisku otwartym, to znaczy na ulicach, podwórkach, skwerach. CPES Parasol był pionierem tych działań w Polsce. Pracownicy docierają do miejsc pracy/spotkań odbiorców programu, gdzie prowadzą działania edukacyjne, informują o formach dostępnej pomocy i udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych.

Adresaci to osoby dyskryminowane, wykluczone społecznie, znajdujące się niejednokrotnie w stanie silnego kryzysu i marginalizowane, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, i osób uzależnionych.

Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wspierając ich rozwój, pokazując nowe możliwości,  zachęcając do kreatywności i odkrywania własnego potencjału.

W Programie Rakowicka 10 pracujemy dwutorowo: stacjonarnie (w Centrum Izaaka 5) i metodą pracy terenowej (streetworking). Odbiorcy naszych działań to dzieci i młodzież, ważne osoby i instytucje ze środowiska lokalnego. Kierujemy uwagę młodych ludzi oraz ich otoczenia społecznego na potencjał, jakim dysponują. Pomagamy im odkrywać talenty i doświadczać sukcesów. Inspirujemy do dobrych relacji, które nawiązują, aby łatwiej było wchodzić im w dorosłe życie.

Nazwa
CPES Parasol
Miasto
Kraków
Kod pocztowy
31-421
Ulica
Rakowicka 10A

NIP
9452015536
REGON
356864242
KRS
0000214730

Strona www
http://www.parasol.org.pl/
Strona fanpage
https://www.facebook.com/rakowicka10/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU