KALEJDOSKOP KULTUR

Organizacja
Dołączyła: 06.10.2015 | ID: 68
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Kalejdoskop Kultur jest inicjatywą dialogu międzykulturowego. Celem całorocznych działań jest edukacja na rzecz tolerancji, budowanie dialogu wśród grup etnicznych i narodowych, a także ochrona i promocja regionalnego folkloru opartego na wielokulturowości Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Punktem kulminacyjnym całorocznej działalności jest Festiwal Kalejdoskop Kultur będący integralną częścią Święta Wrocławia. W czasie Festiwalu przybliżamy mieszkańcom Wrocławia dorobek artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską, ormiańską, bułgarską, słowacką i in. Festiwal angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku. 

Jednocześnie Kalejdoskop Kultur to fundacja angażująca się na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy między narodami. Staramy się pomagać ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promować wartości takie jak: prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, wolność,  demokracja.

Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na wypracowaniu projektów wspierających imigrantów z Europy Wschodniej oraz budowaniu koalicji osób, instytucji, sponsorów chcących włączyć się w pomoc dla Ukrainy.


Nazwa
KALEJDOSKOP KULTUR
Miasto
Wrocław
Kod pocztowy
50-079
Ulica
ul. Ruska 46A

NIP
8971803007
REGON
022509212
KRS
0000521371

Strona www
http://www.kalejdoskopkultur.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/kalejdoskop.kultur
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU