Internationaler Bund Polska

Organizacja
Dołączyła: 27.01.2020 | ID: 5798
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w 2004 roku. Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.

WOLONTARIAT
Od początku swojego istnienia fundacja wspiera wolontariat w Polsce i poza jej granicami. Poprzez realizację licznych projektów wolontariackich promujemy ideę zaangażowania społecznego i solidarności. Odwiedzamy szkoły, przedszkola, kluby seniora, uczestniczymy również w targach mobilności, wszystko po to by przekonać jak najszersze grono osób do tego aby byli aktywni na rzecz społeczeństwa i aby uwierzyli, że pomaganie ma sens!

OPIEKA SENIORALNA
Od 2013 roku Fundacja realizuje wiele projektów dla seniorów zarówno w zakresie ich aktywizacji jak i usług opiekuńczych i asystenckich dla potrzebujących opieki i wsparcia. Naszym celem jest poprawa jakości życia osób starszych ale także korzystanie z ich potencjału i zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem oraz odnajdywania i rozwijania swoich pasji.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I POMOC SOCJALNA
Od początku swojego istnienia Fundacja realizuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej i pomocy socjalnej. W tym okresie zrealizowała już ponad 40 projektów tego typu.
Od 1 kwietnia 2009 na podstawie statusu przyznanego przez Wojewodę Śląskiego prowadzi w Tychach Centrum Integracji Społecznej, którego działalność polega na aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. W ramach zatrudnienia socjalnego uczestnicy biorą udział w zajęciach zawodowych na jednym z dwóch warsztatów budowlanym lub krawieckim oraz zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym.

EDUKACJA
Wspieramy i organizujemy również liczne projekty edukacyjne, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności, zarówno zawodowych, jak i tych niezwiązanych bezpośrednio z kształceniem zawodowym, dzieci, młodzież i dorosłych.
Nasze działania skierowane są w szczególności do uczniów z niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ich proces edukacyjny wymaga specjalnej organizacji i metod pracy. Każda osoba niepełnosprawna ma szczególne możliwości i potrzeby psychofizyczne, predyspozycje i ograniczenia.
Projekty edukacyjne realizowane przez fundację mają także na celu wyrównywanie mniejszych szans uczniów z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacyjnych projektów międzynarodowych, aby umożliwić także tej grupie wykazanie się dodatkowymi aktywnościami i umiejętnościami, co ma skutkować poprawą ich sytuacji na rynku pracy.


Nazwa
IB Polska
Miasto
Kraków
Kod pocztowy
30-011
Ulica
Ul. Wrocławska 37A/320
Telefon
+48126332573

NIP
676-22-90-123
REGON
120031453
KRS
0000231494

Strona www
https://ib-polska.pl/
Strona fanpage
https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU