UWAGA! Podaj wiek dziecka w dniu zawarcia polisy. Zmiana wieku w trakcie trwania polisy nie ma wpływu na składkę.

0-6 lat

29 zł/rok

59 zł/rok

75 zł/rok

145 zł/rok

Śmierć na terenie placówki oświatowej 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 150 000 zł
Śmierć w środku lokomocji lub wskutek aktu terroru 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 150 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Uszkodzenie ciała wskutek aktu terroru 22 500 zł 37 500 zł 67 500 zł 150 000 zł
Uszczerbki ciała wskutek aktu terroru do 10%, wypłata za każdy 1% SU 225 zł 375 zł 400 zł 400 zł
Uszczerbki ciała wskutek aktu terroru od 11% do 24%, wypłata za każdy 1% SU 225 zł 375 zł 675 zł 1 500 zł
Uszczerbki ciała wskutek aktu terroru od 25%, wypłata za każdy 1% SU 450 zł 750 zł 1 350 zł 3 000 zł
Uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 100 000 zł
Uszczerbki ciała wskutek NW do 10%, wypłata za każdy 1% SU 150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Uszczerbki ciała wskutek NW od 11% do 24%, wypłata za każdy 1% SU 150 zł 250 zł 450 zł 1000 zł
Uszczerbki ciała wskutek NW od 25%, wypłata za każdy 1% SU 300 zł 500 zł 900 zł 2 000 zł
Ugryzienie, ukąszenie lub użądlenie, zdiagnozowanie boreliozy 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Nieszczęśliwy wypadek bez trwałego uszczerbku 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Koszty operacji plastycznych 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Koszty korepetycji 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Psycholog dla ubezpieczonego dziecka 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Psycholog dla opiekuna prawnego 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Koszty leczenia 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł
Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku (limit 1 600 zł) 20 zł / dzień 30 zł / dzień 40 zł / dzień 70 zł / dzień
Poważne zachorowanie 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Koszty rehabilitacji 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Koszty środków specjalnych 2 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł
Pobyt w szpitalu z powodu choroby (limit 2 100 zł) 10 zł / dzień 25 zł / dzień 35 zł / dzień 40 zł / dzień
Zwrot kosztów wycieczki 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł
Koszty poszukiwania dziecka 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
STOP HEJT - Dziecko w sieci 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)

29zł/rok
0-6 lat

59zł/rok
0-6 lat

75zł/rok
0-6 lat

145zł/rok
0-6 lat

Śmierć na terenie placówki oświatowej
15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 150 000 zł
Śmierć w środku lokomocji lub wskutek aktu terroru
15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 150 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Uszkodzenie ciała wskutek aktu terroru
22 500 zł 37 500 zł 67 500 zł 150 000 zł
Uszczerbki ciała wskutek aktu terroru do 10%, wypłata za każdy 1% SU
225 zł 375 zł 400 zł 400 zł
Uszczerbki ciała wskutek aktu terroru od 11% do 24%, wypłata za każdy 1% SU
225 zł 375 zł 675 zł 1 500 zł
Uszczerbki ciała wskutek aktu terroru od 25%, wypłata za każdy 1% SU
450 zł 750 zł 1 350 zł 3 000 zł
Uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 100 000 zł
Uszczerbki ciała wskutek NW do 10%, wypłata za każdy 1% SU
150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Uszczerbki ciała wskutek NW od 11% do 24%, wypłata za każdy 1% SU
150 zł 250 zł 450 zł 1000 zł
Uszczerbki ciała wskutek NW od 25%, wypłata za każdy 1% SU
300 zł 500 zł 900 zł 2 000 zł
Ugryzienie, ukąszenie lub użądlenie, zdiagnozowanie boreliozy
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Nieszczęśliwy wypadek bez trwałego uszczerbku
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Koszty operacji plastycznych
10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Koszty korepetycji
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Psycholog dla ubezpieczonego dziecka
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Psycholog dla opiekuna prawnego
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Koszty leczenia
2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł
Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku (limit 1 600 zł)
20 zł / dzień 30 zł / dzień 40 zł / dzień 70 zł / dzień
Poważne zachorowanie
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Koszty rehabilitacji
1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Koszty środków specjalnych
2 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego
1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł
Pobyt w szpitalu z powodu choroby (limit 2 100 zł)
10 zł / dzień 25 zł / dzień 35 zł / dzień 40 zł / dzień
Zwrot kosztów wycieczki
100 zł 200 zł 300 zł 500 zł
Koszty poszukiwania dziecka
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
STOP HEJT - Dziecko w sieci
2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
--> --> -->